ChatGPT

ChatGPT zonder registratie: Gebruik de tool anoniem & gratis

Hier kun je ChatGPT gratis gebruiken. Voer je vraag of opdracht in het zoekveld in en laat de AI het werk voor je doen...

Uw voordelen met de tool ChatGPT:

 
Bedrijf
Reset
OpenAI

Probeer ChatGPT-4 nu gratis. Voer gewoon uw vraag / vraag in...

 

Gratis, anoniem, zonder login en zonder registratie: Waardevolle tips voor efficiënt gebruik van de ChatGPT tool van Specht GmbH!

De ChatGPT tool van Specht GmbH biedt je verschillende voordelen, zoals gratis en anoniem gebruik. Probeer onze tool GRATIS uit en bekijk zelf de mogelijkheden en functies! Voer gewoon je vraag of verzoek in het tekstveld van de tool in. Afhankelijk van de vraag kan het enkele seconden duren voordat je het resultaat ontvangt. 

 

Met ons aanbod ben je goed uitgerust als je ChatGPT in het Duits wilt gebruiken. Houd er bij het gebruik van ons aanbod rekening mee dat de gratis versie van de ChatGPT-tool is ingesteld op het verwerken van maximaal 2.000 tokens per aanvraag.

 

Dit betekent dat je mogelijk niet het volledige resultaat krijgt voor sommige vragen en prompts, met name gedetailleerde en complexe aspecten. We hebben deze beperking ingesteld omdat het gratis aanbieden van het nieuwe model van ChatGPT in de Pro-versie gepaard gaat met hoge kosten voor ons. Meld je aan om onze tips te ontvangen, waarvoor we waardevolle ChatGPT-prompts voor je hebben samengesteld! 

 

De prompts verhogen je efficiëntie bij het produceren van content en helpen je meer tijd te besparen bij het gebruik van de chatbot. Bovendien helpen onze waardevolle prompts je om antwoorden van hoge kwaliteit te ontvangen van ChatGPT die onder de limiet van 2.000 tokens vallen.

Wat is ChatGPT? Ontdek alles wat je moet weten over de chatbot!

ChatGPT is AI-gebaseerde software die reageert op verschillende soorten verzoeken van gebruikers. Afhankelijk van het type verzoek geeft ChatGPT antwoord op vragen, analyseert documenten of geeft bijvoorbeeld een ander resultaat. De software genereert mensachtige resultaten en daarom is het gebruik van de software vergelijkbaar met het voeren van een schriftelijk gesprek met een mens.

 

ChatGPT wordt daarom ook wel een chatbot genoemd. ChatGPT bestaat uit de twee termen "chat" en"GPT". De eerste term is snel uitgelegd: "Chatten" betekent "converseren". Dit verwijst naar de conversatie die gebruikers hebben met ChatGPT wanneer ze de chatbot vragen stellen of verzoeken doen. "GPT" is een afkorting voor "Generative Pre-trained Transformers" en vereist een meer gedetailleerde uitleg:

 

 • "Generatief" betekent dat de AI nieuwe inhoud kan genereren. Pas met de uitvinding van deze technologie was het mogelijk om kosteneffectief AI's te trainen om verschillende inhoud te genereren. De vorige encodertechnologie bleek extreem kostenintensief te zijn en betekende dat er alleen AI's konden worden gemaakt die een beperkt aantal taken konden uitvoeren.
 • "Voorgetraind" betekent dat de AI vooraf is getraind. Door te trainen op miljoenen, of zoals met onze ChatGPT-tool: triljoenen parameters en datasets, verwerft de AI het vermogen om nieuwe en mensachtige inhoud te genereren.
 • "Transformer" staat voor de architectuur van de software. Het is zo gestructureerd dat het een andere tekenreeks kan genereren uit een tekenreeks. De software transformeert de uitgaande tekenreeks in een nieuwe tekenreeks en creëert zo nieuwe inhoud.
 

In het algemeen is ChatGPT een neuraal netwerkmodel dat is getraind om met mensen te communiceren en nieuwe inhoud te genereren met behulp van uitgebreide datasets. Dankzij de uitgebreide training zijn de reacties van de ChatGPT-tools van hoge kwaliteit en mensachtig. Als reactie op aanwijzingen van de gebruiker geeft de AI het juiste resultaat, en ChatGPT kan worden gebruikt om onder andere de volgende dingen te doen:

 

 1. Teksten en afbeeldingen maken en analyseren
 2. Conceptdocumenten
 3. Programmeren: nieuwe computercodes schrijven
 4. Vragen invoeren om te beantwoorden
 5. Hulpmiddelen maken voor chatten
 6. Vertaling van talen

Tokens: Hoe de chatbot werkt en hoe de kosten worden berekend!

In tegenstelling tot de ChatGPT-tool van Timo Specht brengen de meeste providers en het bedrijf OpenAI kosten in rekening voor het gebruik van het nieuwe ChatGPT-4-model. De basis waarop de kosten worden berekend zijn de tokens. De tokens vormen ook de basis van hoe de chatbot werkt. Een token is een eenheid. ChatGPT genereert teksten met tokens in plaats van woorden en letters.

 

Net als andere kunstmatige intelligenties berekent ChatGPT de waarschijnlijkheid van welke token op de volgende moet volgen bij het formuleren van teksten en het voltooien van andere taken. Dit zorgt voor een samenhangende tekst. Of een token een woord, een letter of gewoon een karakter (bijvoorbeeld een leesteken of een emoji) is, hangt af van het individuele geval en kan niet over de hele linie worden voorspeld. Op basis van de algemene gebruikssituaties komt een token ongeveer overeen met de volgende woordsets:

 

 • Engels: 1 woord = 1,3 tokens
 • Duits: 1 woord = 1,8 tokens
 • Spaans: 1 woord = 2 lopers
 • Frans: 1 woord = 2,2 tokens
 

Hoeveel tokens worden uitgegeven door ChatGPT als gevolg van een prompt (d.w.z. de vragen of instructies van de gebruiker) kan de kosten van de tool beïnvloeden. Gebruikers die de betaalde versie van de ChatGPT-tool van het bedrijf OpenAI gebruiken, moeten erop kunnen vertrouwen dat de tokens correct worden geteld en dat de kosten daarom eerlijk zijn. Dit probleem bestaat niet bij de gratis ChatGPT-tool van Specht GmbH. Alleen het aantal tokens en daarmee de gedetailleerdheid van de antwoorden is beperkt tot 2.000 tokens per prompt.

 

Je kunt echter een willekeurig aantal prompts uitvoeren, wat je de mogelijkheid geeft om een complexe prompt op te splitsen in meerdere afzonderlijke prompts en zo steeds meer details over het gewenste onderwerp te weten te komen. Om de kwaliteit van GPT-antwoorden te verhogen, is het aan te raden om de gebruikersinvoer niet te complex te maken en in plaats daarvan verschillende afzonderlijke vragen uit te voeren. Als je onze tool zorgvuldig gebruikt, zul je de tokenbeperkingen niet opmerken en ten volle profiteren van het gratis gebruik.

Een overzicht van alle GPT-modellen van OpenAI voor jou!

De ChatGPT-technologie is in de loop der jaren verder ontwikkeld, maar kwam pas vanaf 2020 met het GPT-3-model beschikbaar voor de massa. De GPT-1 en GPT-2 modellen die tot dan toe zijn gemaakt, vormen het begin van de reis en zijn getraind met relatief weinig parameters. De functies van deze modellen zijn daarom beperkt.

Pas met het GPT-3 model, dat werd getraind met 175 miljard parameters en gepubliceerd in juni 2020, werd de chatbot van OpenAI bekend bij particuliere gebruikers. De optimalisatie van GPT-3 die in november 2022 werd gepubliceerd, bekend als GPT-3.5, werd wereldwijd populair.

In onze ChatGPT-tool bieden we de nieuwste versie van de chatbot, die is getraind met verschillende biljoen parameters en verschillende functionele verbeteringen bevat ten opzichte van GPT-3.5. Sommige nieuwe functies zijn al geïntegreerd in de ChatGPT-tool en zijn toegankelijk via de OpenAI API en de plugin store. Sommige van de nieuwe functies zijn al geïntegreerd in de ChatGPT-tool en zijn toegankelijk via de OpenAI API en de plugin store. Onder het volgende algemene overzicht geven we je meer informatie over enkele van de GPT-modellen:

 • GPT-5: nog in ontwikkeling
 • GPT-4: getraind met meerdere biljoen parameters en in maart 2023 gepubliceerd.
 • GPT-3.5: getraind met 175 miljard parameters en gepresenteerd in november 2022 gepresenteerd
 • GPT-3: getraind met 175 miljard parameters en in juni 2020 gepubliceerd.
 • GPT-2: getraind met 1,5 miljard parameters en afgerond in februari 2019 afgerond
 • GPT-1: getraind met 117 miljoen parameters en voltooid in februari 2018 afgerond

Model GPT-3.5: Het tekst-naar-tekst model met basismogelijkheden!

ChatGPT-3.5, dat in november 2022 werd gepresenteerd, is een puur tekst-naar-tekstmodel dat is getraind met 175 miljard parameters. Het aantal parameters is dus aanzienlijk lager dan dat van zijn opvolger GPT-4, wat resulteert in een kleiner bereik aan kennis en functies. De volgende functies kunnen bijvoorbeeld worden uitgevoerd met GPT-3.5:

 • Teksten analyseren en samenvatten
 • Conceptdocumenten
 • Vragen beantwoorden
 • Vertaling van talen
 • Tekst maken
 • Programmeren

 

ChatGPT-4 breidt deze reeks functies uit met onder andere het uploaden en analyseren van afbeeldingen. Het is ook mogelijk om je eigen chatbots te maken met het nieuwe taalmodel. Verder zijn de antwoorden van GPT-4 nauwkeuriger dan die van GPT-3 en is het aantal risico's, zoals het vragen en ontvangen van antwoorden over illegale onderwerpen, ook lager met ChatGPT-4.

Model GPT-4 biedt u meer functies en nauwkeurigere resultaten!

Met de introductie van het GPT-4-model zijn er aanzienlijke optimalisaties aangebracht in de chatbot, die gepaard gaan met een breder scala aan functies en de risico's verminderen die gepaard gaan met het gebruik ervan. In onze ChatGPT-tool bieden we de nieuwste versie, ChatGPT-4, die een veilig gebruik van de schrijftool met precieze antwoorden en aanzienlijk meer functies mogelijk maakt.

 

Het GPT-4 model dat op 14 maart 2023 werd gepresenteerd is de nieuwste en meest geavanceerde versie van OpenAI's chatbot. De uitbreiding van de parameters waarmee GPT4 is getraind, is duidelijk merkbaar in het aantal toepassingen van de chatbot. Mogelijke toepassingen voor de chatbot zijn onder andere de volgende, naast de functies van de vorige modellen:

 

 • Taken uit boeken fotograferen en oplossen
 • betere en actuelere antwoorden krijgen op complexe vragen
 • Integratie van plugins uit de pluginwinkel gelanceerd in 2023 om
 • de functies van de tool ChatGPT uitbreiden
 • Afbeeldingen uploaden en analyseren

 

Een belangrijke verdere ontwikkeling is de plugin store, die eind maart 2023 door OpenAI werd gelanceerd. Net als bij content management systemen (bijv. WordPress of Contao) en browsers, maakt de store het mogelijk om de functionaliteit van ChatGPT uit te breiden met plugins. Deze creëren verschillende nieuwe functies. De zoekmachineoptimalisatie (SEO) van een website kan bijvoorbeeld worden geanalyseerd met behulp van een aangepaste plugin van ChatGPT.

De verwachte opvolger van ChatGPT-4 en nieuwere ontwikkelingen!

De opvolger van ChatGPT-4 wordt verwacht in 2024. Het bedrijf OpenAI ontkende aanvankelijke geruchten dat de release van het GPT-5 model aanstaande was. Hoewel het handelsmerk"GPT-5" al is geregistreerd bij het octrooibureau, is er voorlopig alleen een verbeterde versie van GPT-4 gemaakt, die momenteel verkrijgbaar is bij OpenAI. De ontwikkeling van deze versie gaat gepaard met een groter contextvenster van 128K en lagere kosten.

 

Gebruikers profiteren van gunstigere invoer- en uitvoertokens wanneer ze de verbeterde versie gebruiken. De mogelijkheden van de chatbot zijn ook uitgebreid:

 

 • Met één bericht kunnen verschillende functies worden uitgevoerd
 • Integratie van DALL-E 3 voor het genereren van afbeeldingen via de Image Generation API
 • Gesproken gesprekken als aanvulling op de schriftelijke antwoorden
 • Introductie van nieuwe tekst-naar-spraak (TTS) mogelijkheden om tekst in verschillende tekst in verschillend klinkende stemmen
 

De eerste versie van GPT-4 en de meer geavanceerde versies met de eerder genoemde functies worden van elkaar onderscheiden door naamsvermeldingen. De verdere ontwikkelingen worden"Chat GPT-4 Turbo" en "ChatGPT-4 met vision" genoemd. De term "vision" wordt gebruikt om de chatbot in staat te stellen afbeeldingen te uploaden en visuele analyses uit te voeren. Het sjabloon "gpt-4-vision-preview" wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de mogelijkheden en functies.

 

Verder is er nu een extra tool genaamd GPT Builder waarmee je je eigen chatbots kunt maken zonder code te programmeren. Ze voeren individueel gedefinieerde taken uit. In januari 2024 opende OpenAI een GPT-winkel. Ontwikkelaars kunnen daar hun eigen GPT-versies publiceren en verkopen. Een geavanceerder GPT-model van OpenAI wordt pas in de loop van 2024 verwacht.

Geef ons aan het einde van onze informatieve uitleg over de gratis chat GPT tool nog even je aandacht!

Zoals je misschien al weet, zijn we een succesvol SEO-bureau uit München. We maken de websites en online shops van veel bedrijven uit München nummer 1 in Google, Yandex, Bing, Yahoo & Co. Onze grote liefde voor zoekmachineoptimalisatie maakt ons een van de meest capabele zoekmachineoptimalisers in Duitsland. Dankzij onze bovengemiddelde vaardigheden maken we ondernemers in München, ondernemers uit de omgeving van München en bedrijven uit heel Beieren en Duitsland tot digitale marktleiders in Google & Co.

 

Als je een zelfstandig ondernemer bent met een eigen website of webshop, als het bedrijf waarvoor je werkt meer zaken wil doen in Google of als je vrienden bewezen SEO-experts nodig hebben om hen te helpen de digitale nummer 1 te worden, beveel ons dan aan. Want wij bieden jou, je familie, je baas, je kennissen of je vrienden een hooggekwalificeerde SEO optimalisatie uit München die een winnaar is! Als u of iemand in uw omgeving zijn website of online shop naar de top van Google wil brengen, neemdan hier contact met ons op en profiteer van uw gratis SEO strategie en adviesgesprek met Timo Specht.

Specht GmbH: Uw SEO & SEA specialisten

Regel nu je gratis strategiegesprek