De voordelen van levenslang leren voor bedrijven

De voordelen van levenslang leren kunnen worden uitgedrukt in zakelijke termen. In de moderne zakenwereld, die wordt gekenmerkt door voortdurende innovatie, is voortdurend zakelijk succes gebaseerd op de bereidheid van managers en werknemers om zich voortdurend te ontwikkelen en nieuwe vaardigheden te leren. In dit artikel worden de voordelen van trainingsprogramma's voor bedrijven uitgelegd en hoe managers deze maatregelen met succes kunnen implementeren.

Levenslang leren op het werk

Leren betekent het verwerven van kennis en het ontwikkelen en trainen van vaardigheden. Het is van bijzonder belang in bedrijven, omdat het helpt het gebruik van menselijke hulpbronnen te optimaliseren. Levenslang leren maakt echter per definitie deel uit van het mens-zijn. Het proces begint al in de vroege kindertijd en eindigt - afhankelijk van je perspectief - nooit. Zelfs mensen op gevorderde leeftijd blijven nieuwe vaardigheden ontwikkelen en leren, vaak noodgedwongen, om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Volgens deze definitie kunnen we dus stellen dat levenslang leren de normale gang van zaken is.

 

Dit uitgangspunt is veelbelovend voor bedrijven: werknemers en managers hebben geen andere keuze dan zich tijdens hun loopbaan voortdurend aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Je leert ofwel actief, door je bewust bezig te houden met innovatieve technologieën of door bijscholing te volgen, of passief, door nieuwe vaardigheden te ontwikkelen als reactie op situationele behoeften.

 

Zijn door het bedrijf georganiseerde trainingsmaatregelen overbodig, omdat werknemers en managers toch al nieuwe kennis opdoen? Zo eenvoudig is het niet.

 

Tijdens een gratis SEO strategie consult ontdekken we onbenut potentieel en ontwikkelen we een strategie om je succesvoller te maken op Google. 

 

Permanente educatie in bedrijven - feiten en cijfers

In 2020, het jaar van de coronavirus pandemie, bood 77% van de Duitse bedrijven bijscholingsmaatregelen aan. Dit is een verheugend hoog cijfer en bewijst dat managers het belang inzien van goed opgeleid personeel.

 

Klassieke cursussen, seminars en opleidingsprogramma's werden aangeboden door 63% van de bedrijven. Met 73% waren andere vormen van bijscholing zoals jobrotatie, e-learning evenementen en informatiedagen nog populairder.

 

De omvang van de aangeboden bijscholing varieert afhankelijk van de grootte van het bedrijf: 57% van de bedrijven met tien tot 19 werknemers bood bijscholingsmaatregelen aan, terwijl dit cijfer 95% bedraagt voor bedrijven met meer dan 1.000 werknemers.

 

Statistisch gemiddeld besteden werknemers 28 uur per jaar aan opleidingen. Het toenemende belang van gezondheid en veiligheid op het werk blijkt uit het feit dat 37% van de bijscholingsmaatregelen over dit onderwerp ging - een aanzienlijke stijging ten opzichte van de 20% in 2015. Deze aanzienlijke toename van het belang van dit onderwerp in 2020 is waarschijnlijk grotendeels te wijten aan de pandemie.

 

De opleidingskosten per deelnemer bedroegen in totaal EUR 1.846 en de kosten per werknemer EUR 966.

 

Levenslang leren als hoeksteen van succesvol ondernemen

Werknemers en managers hebben evenveel baat bij bijscholingsprogramma's. Het gaat niet alleen om het leren van nieuwe harde en zachte vaardigheden. Bijscholing helpt de persoonlijkheid van werknemers en managers te ontwikkelen en bevordert een bedrijfscultuur waarin levenslang leren een essentieel onderdeel is.

 

De voordelen voor bedrijven zijn talrijk: training van werknemers verhoogt de prestaties en productiviteit van het personeel. Werknemers zijn in staat om technische innovaties, zoals ChatGPT-tools, deskundig en veilig te gebruiken. Een cultuur van levenslang leren maakt het ook mogelijk om sneller te reageren op veranderende marktomstandigheden en/of klantbehoeften.

 

Voor bedrijven betekent dit dat een gekwalificeerd personeelsbestand hen een concurrentievoordeel geeft ten opzichte van hun concurrenten. Investeringen in trainingsprogramma's betalen zich terug in de vorm van een hogere productiviteit van individuele werknemers en, als gevolg daarvan, een hogere omzet. Trainingsprogramma's verhogen niet alleen de winstgevendheid, maar verminderen ook het personeelsverloop met wel 50%. Op zijn beurt verlaagt een lager personeelsverloop de bedrijfskosten omdat er minder tijd nodig is om nieuwe werknemers op te leiden. Dit betekent ook dat bijscholing een geschikt middel is om braindrain te voorkomen; in tijden van een tekort aan geschoolde arbeidskrachten is dit ook een onschatbaar concurrentievoordeel.

 

En last but not least zorgen goed opgeleide medewerkers die toegewijd, authentiek en goed geïnformeerd zijn voor een grotere klanttevredenheid en klantenloyaliteit.

 

Ik ben bekend van grote media zoals Stern, GoDaddy, Onpulson & ontbijttelevisie en heb al gewerkt met meer dan 100+ bekende klanten succesvol op Google. 

Google-beoordeling

Gebaseerd op 185 beoordelingen

Trustpilot beoordeling

Gebaseerd op 100 beoordelingen

Bijscholingsmaatregelen op de juiste manier organiseren

Wanneer bedrijven bijscholing voor hun werknemers plannen, zijn er twee opties waaruit ze kunnen kiezen: Ze kunnen intern trainingen organiseren of een externe aanbieder opdracht geven om een training te ontwerpen en uit te voeren.

 

Voordelen en nadelen van interne training

Er zijn twee voordelen van in-house seminars: De inhoud van de training is optimaal afgestemd op de behoeften van het bedrijf. Omdat het evenement plaatsvindt op de locatie van het bedrijf, blijven de kosten beheersbaar. Er zijn geen reserveringen voor accommodatie, reiskosten of onkosten. In-house trainingen bieden ook het voordeel dat de interne trainingsmanagers zich kunnen richten op specifieke onderwerpen die belangrijk zijn voor het bedrijf.

 

Bovendien bestaat er geen risico dat informatie die tijdens de training wordt uitgewisseld, in handen komt van onbevoegde derden buiten het bedrijf.

 

Een nadeel is echter dat in-house seminars gevoeliger zijn voor verstoringen dan trainingen die off-site plaatsvinden. In de praktijk komt het regelmatig voor dat een deelnemer aan een evenement de training moet onderbreken omdat hij dringend nodig is op zijn werkplek. Deze verstoringen hebben een ongunstig effect op de sfeer tijdens de cursus en verminderen het leersucces.

Voor- en nadelen van externe training

Gespecialiseerde aanbieders van conferenties hebben zowel de ruimtes als de infrastructuur om externe trainingsacties efficiënt en zonder onderbrekingen uit te voeren. In de meeste gevallen moeten bedrijven hun werknemers naar de locatie voor het seminar sturen, wat de kosten voor personeelsverzuim verhoogt. Daar komen de kosten voor de aanbieder zelf nog bij.

 

Werknemers van verschillende bedrijven nemen vaak deel aan externe trainingsprogramma's. Veel deelnemers waarderen het feit dat een dergelijke setting de dialoog bevordert en synergieën creëert. Bovendien helpt het om buiten de spreekwoordelijke gebaande paden te treden om de uitdagingen binnen het bedrijf vanuit een ander perspectief te bekijken.

 

Bovendien verhoogt een opleiding in het buitenland de motivatie van de deelnemers: voor de werknemers is het opleidingsprogramma een evenement op zich, bestaande uit de reisvoorbereidingen, de reis, het programma en een slotevenement. De ongewone omgeving en de organisatie van de training als een belevenis hebben nog een ander effect: de overgebrachte inhoud wordt geassocieerd met positieve emoties en wordt daarom gemakkelijker onthouden.

 

E-learning voor verdere training

Digitale formats maken just-in-time leren mogelijk en bieden daarom meer flexibiliteit. Werknemers kunnen spontaan beslissen om deel te nemen aan een bepaald trainingsprogramma zonder dat ze zich uitgebreid hoeven voor te bereiden. Deze formats maken het ook mogelijk om snel te reageren op veranderende randvoorwaarden - bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe wettelijke voorschriften of technische innovaties.

 

Het nadeel van online evenementen is dat de mogelijkheden voor interpersoonlijke interactie beperkt zijn. Zoals de coronavirus pandemie heeft aangetoond, is er ook een verhoogd risico op afleiding bij deze formats.

 

Om deze redenen moet online training gezien worden als een aanvulling op andere trainingsvormen en niet als een vervanging.

 

 

Registreer je nu en ontvang regelmatig tips van de experts. 

 

 

De IT-beveiliging van de toekomst
Bedrijven die hun werknemers voortdurend opleiden, hebben een voorsprong op hun concurrenten. Zulke bedrijven vinden het ook gemakkelijker om gekwalificeerde specialisten te behouden en een hoge klanttevredenheid te behouden. Door levenslang te leren, stellen bedrijven hun economische toekomst veilig.

 

Inhoudsopgave:

Inhoudsopgave

Deel deze post!

Verdere bijdragen

Misschien ben je geïnteresseerd

Specht GmbH: Uw SEO & SEA specialisten

Regel nu je gratis strategiegesprek