SEO Woordenlijst: Href Onclick

 

In een notendop: Wat is Href Onclick?

"Href" is een HTML-attribuut voor het maken van links, terwijl "Onclick" een functie is uit de programmeertaal JavaScript. De functie wordt gebruikt om de gemaakte links uit te breiden. Samen vormen Href en Onclick een constructie die de gebruikerservaring op de website kan verbeteren en het voor webmasters gemakkelijker maakt om hun website te beheren. De implementatie van Href Onclick vereist professionele webontwikkelaars die bekend zijn met de programmeertaal JavaScript.

 

Basiskennis om aan de slag te gaan: HTML-attribuut Href voor het maken van links

Om te begrijpen hoe Href Onclick werkt, moet je twee componenten begrijpen: Href en Onclick. De eerste van de twee componenten, het HTML-attribuut Href, zou bekend moeten zijn bij mensen met kennis van zoekmachineoptimalisatie (SEO) zouden er al bekend mee moeten zijn. Het is essentieel voor het maken van links in HTML-documenten.

 

//achtergrondinformatievak: In documenten met de opmaaktaal HTML (Hypertext Markup Language) worden opdrachten geïntroduceerd met openingstags. Ze worden afgesloten met closing tags. De uit te voeren opdracht wordt binnen deze tags geschreven. Aangezien HTML een opmaaktaal is, hebben de opdrachten altijd betrekking op de opmaak van de tekst, zoals vetgedrukte opmaak of het instellen van opsommingstekens. Kader einde//

 

Het HTML-attribuut Href betekent letterlijk "hypertextverwijzing" en wordt omsloten door de a-tags. De a-tags worden in HTML-documenten gebruikt om te verwijzen naar specifieke passages in een tekst of naar een specifieke URL. Als je naar een URL wilt verwijzen - dus een link wilt maken - voer je het HTML-attribuut Href in tussen de openende en sluitende a-tag. Zo ziet een link eruit waarbij bijvoorbeeld de tekstpassage "grote selectie schoenen" een link heeft gekregen:

 

<a href=“https://beispiel-url.com“>große Auswahl an Schuhen</a>

 

Das Ziel des Links steht hinter „<a href=“ und ist von oberen Anführungszeichen umschlossen. Beim Link-Ziel handelt es sich um die URL, die User besuchen sollen, nachdem sie auf den Link geklickt haben. Es kann sich dabei sowohl um eine URL auf der eigenen Website (interne Links) als auch um eine URL auf einer fremden Website (externe Links) handeln. Der verlinkte Text muss nicht zwingend Teil des Fließtextes auf einer Webseite sein, sondern kann sich auch in einem Button oder einem anderen HTML-Element befinden.

 

Href Onclick breidt de link uit met extra functies

Tot zover is het duidelijk dat het HTML-attribuut Href kan worden gebruikt om links te maken binnen je eigen website of naar externe websites. Er zijn echter enkele attributen of commando's die meer mogelijk maken dan alleen linken naar een URL. Dit geldt bijvoorbeeld voor "hreflang" bijvoorbeeld. Dit HTML-attribuut zorgt ervoor dat de inhoud onder een URL aan gebruikers wordt weergegeven in hun lokale taal. Dit betekent dat gebruikers niet zelf de juiste taal hoeven te selecteren, maar de website direct kunnen gebruiken. Op deze manier levert het HTML-attribuut Hreflang een positieve bijdrage aan de gebruikerservaring.

 

Om naar het hoofdonderwerp van dit verklarende artikel te gaan: Onclick breidt het HTML-attribuut Href uit met een of meer extra functies. Dit zijn functies die kunnen worden geïmplementeerd met de programmeertaal JavaScript programmeertaal. Afhankelijk van het type functie kan Href Onclick helpen om de gebruikerservaring te verbeteren of webmasters en webontwikkelaars meer opties bieden om hun website te beheren.

 

Een voorbeeld van hoe Href Onclick kan helpen bij het verbeteren van de gebruikerservaring (UX) bijdragen: Interactieve elementen of animaties kunnen worden weergegeven met behulp van de JavaScript-functie. Een animatie kan bijvoorbeeld een afbeeldingengalerij zijn die verschijnt om gebruikers te vermaken terwijl de website wordt geladen.

 

  • Wanneer gebruikers een configurator op een website gebruiken om hun droomauto of -keuken samen te stellen, kunnen er lange wachttijden zijn tussen de afzonderlijke stappen in het configuratieproces.
  • Omdat een lange laadtijd een negatieve impact heeft op de UX, is het zinvol om gebruikers te motiveren om op de pagina te blijven. Daarom is het zinvol om gebruikers te vermaken met de volgende configuratiestap met Href Onclick terwijl ze wachten tot de pagina geladen is.
  • Voor entertainmentdoeleinden kunnen gebruikers via een diavoorstelling tips krijgen over het gebruik van de configurator nadat ze op "Volgende" hebben geklikt en wachten tot de configuratie wordt voortgezet.

 

Om een voorbeeld te geven van hoe Href Onclick webmasters en webontwikkelaars meer mogelijkheden geeft om hun website te controleren: webontwikkelaars kunnen code implementeren in de JavaScript-functie die tracking optimaliseert. Afhankelijk van het type tracking kan bijvoorbeeld inzicht worden verkregen in welke links het vaakst worden aangeklikt door gebruikers. Op basis van deze bevindingen kunnen de zwakkere links worden geoptimaliseerd, wat leidt tot conversieoptimalisatie bijdraagt aan conversieoptimalisatie.

 

Naast de genoemde voorbeelden zijn er nog de volgende andere gebruikssituaties voor Href Onclick:

 

  • Met Href Onclick kunnen formulieren worden gevalideerd voordat ze online worden verzonden. Dankzij de validatie kunnen webmasters en webontwikkelaars ervoor zorgen dat de formulieren volledig en correct zijn ingevuld.
  • Pop-upvensters kunnen worden weergegeven met behulp van Href Onclick. Na het klikken op de link wordt de gebruiker niet doorgestuurd naar een compleet nieuwe pagina, maar blijft hij op de huidige pagina en krijgt hij de inhoud in het pop-upvenster te zien.
  • Href Onclick kan worden gebruikt om de weergave van bevestigingsberichten in te stellen. Deze wordt bijvoorbeeld weergegeven wanneer gebruikers een proces willen annuleren. Het proces wordt alleen geannuleerd en de gebruiker wordt doorgestuurd naar een andere pagina nadat de bevestiging is ontvangen.

 

Tijdens een gratis SEO strategie consult ontdekken we onbenut potentieel en ontwikkelen we een strategie om je succesvoller te maken op Google. 

 

Implementatie van Href Onclick vereist professionele webontwikkelaars

In tegenstelling tot het maken van gewone links, kan Href Onclick niet worden geïmplementeerd door leken. Gewone links zijn links zonder JavaScript-functies. Om een link met Href Onclick succesvol te implementeren, moet een professionele webontwikkelaar de code correct implementeren in de programmeertaal. De code wordt direct na de openingstag en het linkdoel geïmplementeerd.

 

<a href=https://beispiel-url.com onclick=“meineFunktion“>große Auswahl an Schuhen</a>

 

Er zijn enkele eenvoudige gebruikssituaties waarbij de implementatie van een functie geen complexe code vereist. Deze gevallen zijn bijvoorbeeld wanneer door het klikken op een link eenvoudigweg een bepaalde tekst wordt weergegeven of de vorige afbeelding op de pagina moet worden gewijzigd in een nieuwe afbeelding. In individuele gevallen kunnen deze triviale maatregelen echter ook complex zijn. Het is daarom altijd raadzaam om samen te werken met een webontwikkelaar of een technisch ervaren SEO-expert om Href Onclick foutloos te implementeren.

 

Vanuit een technisch SEO-perspectief creëert het gebruik van Href Onclick geen toegevoegde waarde, omdat de Google-crawlers de functie meestal niet lezen. Wie hoogwaardige linkbuilding moeten daarom afzien van het gebruik van Href Onclick. Bovenal backlinksdie webmasters ontvangen van andere websitebeheerders mogen geen JavaScript-functies bevatten. Gezien de grote invloed van backlinks op SEO is het een topprioriteit dat Google de backlinks zeker kan crawlen. Href Onclick is daarom ongewenst.

 

Voor links die een ondergeschikte rol spelen in linkbuilding is er echter niets mis met het gebruik van Href Onclick. In situaties waarin de gebruikte onclick-functies de UX verbeteren of webmasters meer mogelijkheden bieden om hun eigen website te controleren (bijv. interactieve elementen weergeven, formulieren valideren, tracking), is het gebruik van Href Onclick zelfs wenselijk omdat de positieve effecten van deze functie indirect SEO kunnen bevorderen.

 

Registreer je nu en ontvang regelmatig tips van de experts. 

 

Conclusie: Wat is Href Onclick?

Href Onclick wordt gebruikt om bepaalde JavaScript-functies toe te voegen aan koppelingen. De verschillende functies maken onder andere de validatie van formulieren, de weergave van pop-upvensters en de weergave van bevestigingsberichten mogelijk. Vanuit het technische oogpunt van zoekmachineoptimalisatie zijn JavaScript-functies zoals Href Onclick irrelevant omdat de crawlers van Google ze meestal niet lezen. Vanwege de invloed op de gebruikerservaring en de controle over je eigen website, moet Href Onclick echter nog steeds worden gebruikt in verstandige gebruiksgevallen.

[/su_note]

Inhoudsopgave:

Inhoudsopgave

Deel de post

SEO Woordenlijst

Verdere woordenlijstartikelen

Verdere bijdragen

Interessante blogartikelen

Specht GmbH: Uw SEO & SEA specialisten

Regel nu je gratis strategiegesprek