SEO Woordenlijst: YMYL

 

In een notendop: Wat is YMYL?

Het acroniem YMYL staat voor "Your money your life" (Je geld je leven). Het is relevant voor websites met YMYL-inhoud. Dit type content omvat bijvoorbeeld gezondheid en financiële zekerheid. Voor websites met YMYL-onderwerpen gelden strengere regels voor de kwaliteit van de content en SEO met betrekking tot de expertise en ervaring die de auteurs van de webteksten moeten hebben.

 

 

Wat is YMYL (Your money your life)?

YMYL is een term voor individuele pagina's of complete websites waarvan de inhoud

 

 1. gerelateerd zijn aan de financiën ("geld") of het leven ("leven") van de gebruiker, en
 2. relevant zijn voor de financiële stabiliteit of veiligheid en de gezondheid van de gebruikers.

 

Een website met beleggingstips en informatie over de financiële markt is een klassiek voorbeeld van een YMYL-website. Naast complete websites kunnen ook afzonderlijke subpagina's van een website worden gecategoriseerd als YMYL-pagina's als ze YMYL-onderwerpen bevatten. Het volgende voorbeeld legt dit uit:

 

 • Een adviesblad voor vrouwen en/of mannen bevat tips over verschillende aspecten van het leven.
 • Eén categorie bevat boek- en filmtips voor amusementsdoeleinden.
 • Een andere categorie bevat advies over medische onderwerpen.
 • De pagina's in de medische categorie zijn typische YMYL-pagina's, omdat ze betrekking hebben op de gezondheid van gebruikers. De pagina's met boek- en filmtips bevatten daarentegen geen YMYL-inhoud.

 

Beheerders van YMYL websites of afzonderlijke YMYL pagina's moeten voorbereid zijn op een bijzonder strenge beoordeling van hun inhoud. Dit maakt het creëren van SEO-inhoud een grotere uitdaging. In de context van YMYL onderwerpen is het E-E-A-T model van groot belang bij het maken van content, daarom maken we een korte uitweiding in deze woordenlijst.

 

Excursus: Specificaties voor E-E-A-T uit de richtlijnen voor kwaliteitsbeoordelaars

We gaan in detail in op het E-E-A-T model in onze verklarende woordenlijst "Google SEO met E-A-T en E-E-A-T" (interne link naar de nieuwe tekst). Op dit punt geven we alleen een korte samenvatting, zodat we snel kunnen terugkeren naar het hoofdonderwerp van deze verklarende woordenlijst.

 

 • Ervaring: Idealiter wordt de ervaring over het onderwerp in een tekst gedeeld.
 • Expertise: De auteur van een pagina moet kennis of vaardigheden hebben op het gebied van het onderwerp.
 • Autorititeit: Idealiter heeft de website als geheel een hoge mate van autoriteit en wordt hij erkend als een topbron over het onderwerp.
 • Vertrouwen: De website is betrouwbaar als hij voldoet aan de eerste drie factoren die hierboven zijn genoemd en ook veilig is volgens technische criteria.

 

De vereisten voor de kwaliteit van website-inhoud volgens het E-E-A-T model zijn te vinden in de Quality Rater Guidelines van Google vanaf pagina 26. De Quality Rater Guidelines zijn kwaliteitsrichtlijnen volgens welke speciale Quality Raters de kwaliteit moeten beoordelen van pagina's die worden weergegeven in de zoekresultaten over verschillende onderwerpen. Google gebruikt de feedback van de Quality Raters om zijn algoritme te optimaliseren.

 

Naleving van de kwaliteitsrichtlijnen en het E-E-A-T model is erg belangrijk bij het bouwen van een website en het creëren van content. Het E-E-A-T model is vooral belangrijk voor JMJT-onderwerpen. Inhoud die betrekking heeft op de financiële stabiliteit of veiligheid en gezondheid van gebruikers is namelijk zeer gevoelig. De communicatie van onjuiste informatie kan een groot risico inhouden voor gebruikers of hen zelfs direct schade berokkenen.

 

Tijdens een gratis SEO strategie consult ontdekken we onbenut potentieel en ontwikkelen we een strategie om je succesvoller te maken op Google. 

 

Strengere E-E-A-T vereisten voor YMYL onderwerpen

Als je aan contentmarketing wilt doen met een je-geld-je-leven website, moet je voldoen aan strengere eisen voor de kwaliteit van de inhoud, vooral op het gebied van expertise en ervaring. Hier volgt een citaat uit de richtlijnen voor kwaliteitsbeoordelaars van Google:

 

"YMYL-pagina's kunnen voor verschillende doeleinden worden gemaakt. Als het doel van een site met een YMYL-thema is om informatie of advies te geven, kan er veel expertise nodig zijn om de site als betrouwbaar te beschouwen.

 

Soms kunnen pagina's over YMYL-onderwerpen worden gemaakt om persoonlijke ervaringen met betrekking tot moeilijke levensuitdagingen te delen. [Op feiten gebaseerde informatie van experts en bronnen met autoriteit kan [in deze gevallen] niet voldoen aan de behoeften van gebruikers."]

 

In het laatste geval hoeft de auteur van een pagina niet per se deskundig te zijn om zijn inhoud als betrouwbaar te classificeren. Het zou voldoende zijn als ze hun ervaring delen en een betrouwbare website onderhouden volgens andere criteria, waarbij hun inhoud op zijn minst in overeenstemming zou moeten zijn met de oordelen van experts.

 

Voorbeelden van vereisten voor YMYL-pagina's

Om de vereisten voor pagina's in het gedeelte "Je geld je leven" te verduidelijken, verwijzen we naar de voorbeelden op pagina 28 van de richtlijnen voor kwaliteitsbeoordelaars van Google. Daar geeft Google aan welke YMYL-pagina's moeten worden geschreven door auteurs met expertise en in welke gevallen het voldoende is dat auteurs hun ervaring over YMYL-onderwerpen delen.

 

YMYL thema: Behandeling van leverkanker

 

 • Betreft de gezondheid en veiligheid van gebruikers
 • Wanneer het delen van ervaringen voldoende is voor de kwaliteit van websites over dit onderwerp: in een respectvolle forumdiscussie waarin mensen beschrijven hoe ze omgaan met hun leverkankerbehandelingen
 • Wanneer expertise vereist is voor de kwaliteit van websites over dit onderwerp: in een artikel over verschillende opties voor de behandeling van leverkanker en de levensverwachting die bij elke behandeling hoort

 

YMYL thema: Belastingaangifte invullen

 

 • Betreft de financiële zekerheid van gebruikers
 • Wanneer het delen van ervaringen genoeg is voor de kwaliteit van websites over dit onderwerp: een humoristische video van een auteur zonder expertise over de frustratie van het invullen van belastingaangiftes
 • Wanneer expertise vereist is voor de kwaliteit van websites over dit onderwerp: voor instructies over het correct invullen van belastingaangiften

 

 

Registreer je nu en ontvang regelmatig tips van de experts. 

 

 

Tips voor het maken van SEO-inhoud voor YMYL-onderwerpen

Voor contentmarketing kan uit het bovenstaande worden afgeleid dat beheerders van websites met JMJT-onderwerpen en ook auteurs van afzonderlijke webpagina's met JMJT-inhoud meer aandacht moeten besteden aan de SEO-aspecten van het E-E-A-T model dan voor websites en webpagina's met andere inhoud. Samengevat en vertaald in praktische adviezen voor actie, is dit wat het allemaal betekent:

 

 • Laat experts of professionele auteurs voor u schrijven. Idealiter maakt u een auteursprofiel aan op uw website en linkt u hiernaar of naar een auteursprofiel buiten uw website om de expertise van de auteurs aan te tonen. U kunt ook linken naar artikelen van uw auteurs.
 • Als alternatief voor of in aanvulling op de auteursprofielen staat het u vrij om een "Over ons"-pagina te maken waarop u uzelf, uw auteurs en/of andere mensen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de website en het maken van de inhoud kunt voorstellen.
 • Houd de inhoud van je pagina altijd up-to-date om ervoor te zorgen dat deze correct is. Dit is sowieso een van de belangrijkste criteria bij contentmarketing.
 • Je kunt het beste video's of foto's gebruiken om je ervaringen over de onderwerpen te documenteren. Een voorbeeld zijn video's met een product dat je hebt getest (reviews, instructies, enz.).
 • Op het gebied van on-page SEO worden interne links aanbevolen om te verwijzen naar andere inhoud over het onderwerp en om uitgebreide expertise te tonen. Zorgvuldige technische SEO (bijv. SSL-certificaat), dat ook deel uitmaakt van on-page SEO, is een goede manier om betrouwbaarheid op te bouwen. Externe links naar websites van derden met professionele inhoud zijn ook nuttig. De externe links helpen je om autoriteit en betrouwbaarheid op te bouwen als vertrouwenslinks.
 • Een belangrijk onderdeel van off-page SEO is het opbouwen van backlinks. Naast de kwaliteit van de inhoud zijn ze een van de belangrijkste rankingfactoren. Gebruik daarom geschikte strategieën om zoveel mogelijk backlinks te genereren om autoriteit en betrouwbaarheid te krijgen.

 

 

Conclusie over het onderwerp YMYL

YMYL (Your money your life) is een methode voor het categoriseren van websites. Er gelden strengere eisen voor contentmarketing voor websites en afzonderlijke pagina's met onderwerpen die betrekking hebben op de financiën en gezondheid van gebruikers. Als beheerder van een website met YMYL-inhoud moet je daarom meer aandacht besteden aan het E-E-A-T-model. Benadruk bij het maken van content het belang van content die is geschreven door experts en het aantonen van ervaring met het onderwerp door middel van video's, foto's of andere middelen. Bovendien gelden voor websites met YMYL-inhoud dezelfde rangschikkingsfactoren en kwaliteitscriteria voor de productie van inhoud als voor algemene online marketing.

Inhoudsopgave:

Inhoudsopgave

Deel de post

SEO Woordenlijst

Verdere woordenlijstartikelen

Verdere bijdragen

Interessante blogartikelen

Specht GmbH: Uw SEO & SEA specialisten

Regel nu je gratis strategiegesprek